Şirket Ve Şirket Yapısı İle İlgili Değişiklikler

Şirket ve şirket yapınızla ilgili yapılacak tüm değişikliklerde, süreci kapsayan her aşamada karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı gerekli desteği size sağlayarak, en kısa sürede bu sürecin tamamlanmasını sağlıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

• Adres Değişikliği.
• Pay Devirleri.
• Ana Sözleşme Değişiklikleri.
– Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kolektif Şirketler ile Kooperatifler.
– Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
– Anonim Şirketler
• Sermaye Artırımı (Limited ve Anonim Şirketler)
• Şekil Değiştirme
– Birleşme.
– Bölünme.
– Nevi Değişikliği.
• Genel Kurul İşlemleri (İlanlı, İlansız)
• Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporları
– Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu.
– Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu.
– Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu.
– Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu.
• Öz Sermaye Tespit Raporu

Öz Sermaye Tespiti

  • Şirketler
  • Rakipler
×