Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25 , 2022 yılı için %23 olarak değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların   2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.”

 • Nakdi Ücretsiz izin Destek Tutarı , Nisan ve Sonrası için 50,00 TL Olarak Ödenecek olup, herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

“Birinci fıkra ile geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz.

 • Aşağıda yazılı nace kodları yazılı işyerleri için 2021/Nisan ve Mayıs Ayları için Nakdi Ücretsiz İzin desteği ödenecektir.

  “NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.”
 • Aşağıda yazılı nace kodunda ki işyerlerinde mart ayında bildirilen sigortalılar için Nisan ve Mayıs Aylarında prim desteği sağlanacak.

NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır.

 • İş kazası, meslek hastalığı, analık gibi rapor ödemelerinde 3 ay olan ortalama prim hesabı 12 ay ortalaması olarak değiştirildi.
  “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının

  , bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

 • Geriye yönelik sigorta prim teşvikinden yararlanma hakkı kaldırıldı.

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.”

Nakdi Ücretsiz izin Destek Tutarı , Nisan ve Sonrası için 50,00 TL Olarak Ödenecek olup, herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Aşağıda yazılı nace kodları yazılı işyerleri için 2021/Nisan ve Mayıs Ayları için Nakdi Ücretsiz İzin desteği ödenecektir.

Aşağıda yazılı nace kodunda ki işyerlerinde mart ayında bildirilen sigortalılar için Nisan ve Mayıs Aylarında prim desteği sağlanacak.

İş kazası, meslek hastalığı, analık gibi rapor ödemelerinde 3 ay olan ortalama prim hesabı 12 ay ortalaması olarak değiştirildi.

Geriye yönelik sigorta prim teşvikinden yararlanma hakkı kaldırıldı.

Yorum bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×