Muhasebe Ve Mali Müşavirlik

Uzman kadromuz ve yöneticilerimizle, firmaların hedefleri ve planları ışığında en uygun yapılanmalarını, karar, başvuru, onay, uygulama ve değerlendirme süreçlerini en iyi şekilde yönetip, muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında sayısız çözümler sunarak müşterilerimizin finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktayız.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

Sosyal Güvenlik ve Bordrolama Hizmetleri

• Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
• Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
• Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
• İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
• İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
• Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması

Hukuki İşlemler Danışmanlığı

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
• Kurumsal Yönetim Hizmetleri
• Birleşme, Satın Alma, Devralma ve Ortak Girişimler
• Vergi İhtilafı Çözüm Hizmetleri
• Kişisel Verilerin Korunması Hizmetleri
• Sözleşmeler
• Finansal Yapılandırma
• Mevzuata Uyum Denetimleri
• E-ticaret/Tüketici Hukuku Danışmanlığı
• İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri
• Ticaret Hukuku

Hibe Ve Teşvik Danışmanlığı

• KOSGEB Hibe Danışmanlığı
• Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
• SGK Teşvikleri
• Tarım Bakanlığı Teşvikleri
• İŞ-KUR Teşvikleri
• Kalkınma Ajansı Destekleri
• Vergi Dairesi Teşvik ve Destekleri

Vergi Danışmanlığı

• Kurumlar Vergisi
• Gelir Vergisi
• Katma Değer Vergisi
• Özel Tüketim Vergisi
• Vergi Anlaşmaları
• Damga Vergisi
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
• Emlak Vergisi
• Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
• Kambiyo Mevzuato
• Yabancı Sermaye Mevzuatı
• Sermaye Piyasası Mevzuatı
• Bankacılık Mevzuatı
• Teşvik Mevzuatı
• Serbest Bölgeler Mevzuatı

Denetim ve İç Kontrol Hizmetleri

• Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
• Özel Amaçlı İnceleme (Due Dilligence)
• Suistimal ve Hata İnceleme, Önleme ve Hukuki Destek
• İç Denetim

Finansal Tablolar Ve istatistikler

  • Şirketiniz
  • Rakipler
×