7316 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25 , 2022 yılı için %23 olarak değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların   2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır.

×